Cây Kè Bạc

Cây Kè Bạc

Cây Kè Bạc

Cây Kè Bạc

Cây Kè Bạc
Cây Kè Bạc

Cây Kè Bạc

  • 0
  • Kè Bắc Bộ hay cọ Bắc Bộ có danh pháp hai phần là Livistona tonkinensis, là một loài thực vật có hoa thuộc họ Cau (Arecaceae). Đây là loài cây đặc hữu của Việt Nam.

  • Liên hệ
  • 60
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm khác