Cây Me Tây

Cây Me Tây

Cây Me Tây

Cây Me Tây

Cây Me Tây
Cây Me Tây

Cây Me Tây

  • 0
  • Tên gọi khác của cây còng 

    Me Tây là tiếng lóng Việt Nam chỉ những người phụ nữ Việt Nam có giao du thân mật với đàn ông Pháp hoặc có chồng Pháp. 

    Ngày nay, Me Tây có thể hiểu là những người Việt có tư tưởng sùng bái, muốn bắt chước một cách mù quáng những quan điểm của xã hội phương Tây.

  • Liên hệ
  • 60
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm khác